Гигантския астероиден удар, който е предизвикал масовото измиране на живата природа преди около 65 милиона години, също така е обърнал части от земната кора отвътре-навън.

Това е осигурило достъп на учените до информация за динамиката на нагъването на скалите по време на подобен удар, а в допълнение, и поглед към механизма как вероятно животът се е зародил на Земята изобщо.

След като анализирали проби от скалите в кратера Чиксхулуб, учените открили доказателствто в подкрепа на хипотезата, че върховете много често се образуват в центровете на кратерите.

Учените открили, че обръчните скали около върховете, образувани в средата на кратерите, са много по-порести, отколкото се е смятало преди и така са били в много подходяща позиция да пропуснат вода, богата на хранителни вещества да премине през тях. 

Източник: Science Alert