Акулите могат да живеят поне до 272 години в Арктическите морета, а учените казват, че наскоро уловена акула може би е живяла 512 години!

В скорошно изследване, публикувано в списание Science, учени твърдят, че Гренландските акули могат да живеят по-дълго от всяко друго гръбначно животно. До сега рекордът за най-старо гръбначно животно на Земята се държеше от лъкоглавия кит с 211 години.

Гренландската акула, огромен хищник, който може да достигне до 5 метра на дължина, досега не беше добре изучена и животът й в студените северни води оставаше до голяма степен загадка.  Юлиус Нилсен от Копенхагенския Университет в Дания каза, че е имало основания да се смята, че гренландската акула расте много бавно, с по-малко от сантиметър на година. Това предполагало, че големите екземпляри могат да бъдат наистина древни.

“Ние само очаквахме акулите да бъдат стари,” казва Нилсен. "Но със сигурност не знаехме предварително. И беше, разбира се, огромна изненада да научим, че всъщност е най-старото гръбначно животно на земята.“

Той и негови колеги са изучили 28 женски Гренладски акули, уловени от изследователски кораби като страничен улов между 2010 и 2013 година. Учените са използвали въглеродния метод за датиране на лещите на очите на акулите.

Има известна несигурност с оценката на възрастта, но Нилсен казва, че най-вероятно най-старата акула, която те са намерили е била около 390 годишна! “Тя беше на, с 95% сигурност, между 272 и 512 години,” казва той. Изследователите вярват, че тези акули достигат полова зрялост на около 150 години.