След изригването идва фазата на изпаряването. Когато парата се разсее, тя оставя след себе си засъхващата празна “уста” на гейзера. В същото време под земята водата започва да се събира за следващото изригване. Продължителността на пълния цикъл е различна за всеки от гейзерите. Така например Великан изригва на всеки три часа, Тройной - на всеки два, а Малий се показва през половин час. В долината има и много пулсиращи топли извори. Те се различават от гейзерите по това, че избликват по-кротко, на много по-къси интервали.

Хидротермалната активност в долината е променила микроклимата й.

Въздухът напомня за мириса в лаборатория.

Термалните почви не се покриват с постоянен сняг през зимата, растителността започва да се развива и да цъфти по-рано през пролетта, птичките правят гнезда, а кафявите мечки се събуждат по-рано.

Когато застанете в края на долината, пред вас се разкрива изумителна гледка – гирлянди от пара във въздуха, фонтани с вряща вода, невероятни багри по склоновете, по които се стича гореща вода, и зеленина, която ви залива отвсякъде. Въздействието е хипнотично. Макар и красива, долината е много коварна и не прощава на лекомислените туристи, като всяка година взема своя дан от попарени и изгорени хора. Най-опасните места са покрити с трева, която изглежда съвсем безопасна. Понякога човек изпитва непреодолимо изкушение да стъпи на зелената морава. Трудно е за туриста, който не познава потайностите на долината, да си представи, че невинната зеленина често

прикрива изгаряща кал отдолу, кракът потъва в нея като в масло.

Опасно е да ходите в долината без ботуши, но от друга страна, не всеки вид ботуши могат да ви спасят от изгарянията, защото понякога горещото мочурище е повече от 1 метър дълбоко. Единственото сигурно нещо, което наистина няма да ви подведе, е пелинът. Растението предпочита абсолютно сигурни местенца, върху които да расте. Там, където видите, че расте пелин, може да си отдъхнете, да седнете или даже да полегнете без страх, че земята под вас ще се отвори. Разбира се, властите в резервата са сглобили за туристите специални дървени пътеки, по които ходенето е наистина безопасно.

Gallery

Снимка: EhayDy / Shutterstock

Gallery

Снимка: Mahara / Shutterstock

Gallery

Снимка: Vasik Olga / Shutterstock

Gallery

Снимка: DPS / Shutterstock

Gallery

Снимка: EhayDy / Shutterstock

Gallery

Снимка: EhayDy / Shutterstock

Gallery

Снимка: Vadim Petrakov / Shutterstock