Ако светът беше село със 100 жители, ето как щеше да изглежда то:

61 души са от Азия, 19 от които китайци, а 17 или 18 индийци. 15 души от Африка, 10 от Европа и около 15 - от двете Америки.

33-ма християни, 22-ма мюсюлмани, не повече от 14 индуисти, 7 будисти и двама атеисти.

89 са хетеросексуални, 5 или повече са част от ЛГБТ общността.

В селото има 77 мобилни телефона, но те са неравномерно разпределени, някои имат два или повече, други нямат. 33-ма използват интернет, като 15 от тях имат интернет достъп от домовете си и 12 са активни потребители на Facebook.

10 души са безработни. От останалите 36 работят в земеделието, 21 в промишлеността и 43 в сферата на услугите.

17 от жителите на селото не могат да четат и пишат, 7 имат висше образование.

40 от хората нямат осигурени нормални санитарни условия, а 13 нямат достъп до безопасен източник на питейна вода.

25 души имат жилищни условия под стандартите или изобщо нямат дом.

1 е носител на вируса HIV/СПИН (което означава, че 70 милиона от хората на Земята са заразени с вируса).

Половината от цялото богатство в селото е разпределено между 6 души, повечето от които живеят в САЩ. Най-богатият притежава 40%.