В един рядък експеримент унгарски учен търси отговор на този въпрос - и резултатите насочват към една основна разлика между двете животни.

През 2015 г. Марта Гачи, която изследва поведението на животните, публикува резултатите от серия експерименти, сравняващи поведението на 13 кучета и 13 вълци. Животните били вързани на каишка за едно дърво, а придружителите им стоели наблизо. Към кучето се приближава непознат, който се държи приятелски или агресивно, а учените наблюдават реакциите на животните.

Най-интересната част от експериментите била тази, в която непознатите опитвали да подходят агресивно към животните.

Companion Animal Psychology пише:

Пет от кучетата лаят и ръмжат срещу непознатите, когато се държат заплашително или се опитват да ги нападнат.

Нито един от вълците не го прави. Всъщност вълците не изглеждат особено заинтересувани. Вместо това те душат земята, обръщат гръб или просто да си лежат. Те отвръщат очи от експериментатора още в първите две секунди, след като приближи, което време е значително по-дълго при кучетата.

Гачи предлага няколко възможни обяснения за поведението на вълците, сред които и следното: "че вълците не приемат ситуацията в експеримента като конфликтна или състезателна. Следователно отклоняването на погледа може да се дължи на това, че не са наясно с поведението на човека или на общата тенденция да избягват човешкия поглед."

Companion Animal Psychology посочва, че вълците са били достатъчно наясно с поведението на човека, защото са реагирали по някакъв начин, дори това да е било да обърнат гръб или да душат земята.