Кучетата са наши приятели от много време, а сега имаме и идея от точно колко. Праисторически скални рисунки, намерени на територията на днешна Саудитска Арабия, изобразяват хора, ловувайки с кучета на каишки. И по всичко изглежда, че датировката на тази рисунки е вярна, защото според нея възрастта им е поне 8000 години. Това ги прави най-старите намерени рисунки в света.

Но науката има доказателства за съществуването на домашни кучета от много хилядолетия. Вкаменени останки на над 30 000 години доказват съществуването на вълкоподобно животно, което се е различавало от вълците и много наподобява домашните кучета. Но най-убедителното доказателство за одомашняване на най-верния другар на човека са останките на куче, погребано с двама души преди 14 700 година територията на днешна Германия.

Science Alert