Всички ние сме родени и израснали на Земята, но всъщност колко добре познаваме родната си планета?

- Земята се е формирала преди около 4,54 млрд. години.

- В Слънчевата система е трета поред.

- Средният диаметър на Земята е 12 742 км.

- Площта й е 510,1 млн. км². Около 70% от повърхността е покрита с вода, като само 2,5% е сладководна.

- Масата й е 5 972 000 000 000 000 000 000 000 кг = 5.972x1024 кг.

- Като цяло Земята се състои от: желязо (32,1%) , кислород (30,1%) , силиций (15,1%) , магнезий (13 ,9%), сяра (2,9%), калций (1,5%), алуминий (1,4%) и следи от други елементи (1,2%). 

- Като структура е съставена от твърда кора, под която се намира мантия, под нея е външното ядро (на което се дължи магнитното поле на Земята) и вътрешно ядро.

- Атмосферата на Земята се състои от азот (78%) , кислород (21%) и аргон (0,9%). Газове като въглероден диоксид, диазотен оксид, метан и озон съставляват около 1/10 от 1 процент от атмосферата (по данни от 9 август 2013 г.).

- Земята е единствената планета в Слънчевата система, на която има течна вода и е единствената във Вселената, на която знаем (поне засега), че има живот, и то само 1/8 от територията на Земята е подходяща за живот.

- Най-ниската точка на повърхността е Мъртво море − 392 м.

- Най-високата точка е Еверест 8848 м.

- Земята не е идеално кръгла. Комбинацията между гравитационни и центробежни сили и наклонената ос на Земята са довели до натрупване на маса около екватора ѝ. Поради тази причина формата на планетата се описва като сплеснат сфероид или елипсоид. Така полярният ѝ диаметър е средно с 43 км по-малък от екваториалния, което макар и огромно по човешките мащаби, е разлика от 0,3%.

- Най-голямата дълбочина е Марианска падина в Тихия океан − 11 022 м.

- Най-големият океан на Земята е Тихият океан с площ 165 760 000 кв.км.

- Най-голямата суша на Земята е Евразия с площ 54,76 млн. кв. км.

- Най-големият континент на Земята е Азия - 44,58 млн.кв.км.

- Енергията, необходима ни, за да спрем въртенето на Земята около Слънцето, възлиза на 2,6 по 10 на 33-та джаула, което еквивалентно на 6,3 по 10 на 17-та мегатона експлозив от вида TNT. Последното число е общо със 17 нули!