Ако сте фенове на „Стар Трек“, вероятно по-горното изображение ви прилича на Нексъс от „Стар Трек: Ново поколение“. В популярния телевизионен сериал това е допълнително измерение, съществуващо отвъд стандартното пространство-време.

Всъщност обаче снимката е реална и е направена от телескопа „Хъбъл“. На нея виждаме Cygnus Loop и по-конкретно – малка част от взривната вълна, останала от избухването на свръхнова в северното съзвездие Лебед.

Звездата, избухнала в свръхнова, се е намирала на 2600 светлинни години. Тя най-вероятно е била 20 пъти по-масивна от нашето Слънце, а самият взрив е настъпил преди около 10 000 – 20 000 години. Оттогава насетне останките от свръхновата са се разпрострели на 60 светлинни години от центъра на взрива.

Ударната вълна маркира покрайнините на останките от свръхнова и продължава да се разширява с невероятна скорост – близо 350 км/с. Взаимодействието на изхвърления материал с междузвездния материал с ниска плътност, помитан от ударната вълна, довежда до сформирането на тази структура, наподобяваща воал, която виждате на снимката по-горе.

Що се отнася до „Стар Трек“, ако се намирате в Нексъс, вие съществувате в един съвършен и идеализиран свят. Докато се взираме в изображение като това, няма как да не се зачудим дали подобно нещо не е възможно.

За финал – ето още една снимка на останката от свръхнова Cygnus Loop, направена през 1991-ва, както и на прословутата мъглявина Воал, която е в нейната вътрешност.

Малка част от Cygnus Loop, заснета от "Хъбъл" през 1991-ва. Източник: NASA/Hubble

Мъглявината Воал. Източник: ESA/Hubble Space Telescope