Според Националната академия на науките, инженерството и медицината на САЩ мъжете трябва да пият по 3,7 литра вода на ден, а жените - по 2,7 литра.

А сега си представете екипаж от трима души, който се отправя към Луната за триседмично пътуване - това е нещо от порядъка на 189 литра вода, което е около 189 килограма!

Ако приемем, че трябва да се носи цялата вода, а не да се рециклира част от нея, по-дългите пътувания в космоса с повече хора ще бъдат същинско логистично предизвикателство.

Изследователи от Военноморската изследователска лаборатория на САЩ (NRL) са открили лунни скали със съдържание на водород, който - в комбинация с лунен кислород - може да осигури запаси за бъдещите изследователи.

Общо 382 килограма скали са донесени от Луната от програмата "Аполо“. Някои от пробите са изследвани веднага, а други - запечатани за бъдещи проучвания с надеждата, че новите уреди ще бъдат по-чувствителни.

Изследователски екип от NRL, ръководен от Катрин Д. Бърджис и членовете на екипа Британи А. Саймс и Ронда М. Страуд, наскоро обявиха своите открития при изучаването на някои от лунните скали.

Те са искали да проучат източника на вода на Луната и да разберат повече за нейното образуване. Бъдещите изследвания на земния спътник, особено постоянните лунни бази, ще разчитат до голяма степен на съществуващите местни ресурси.

"Ефективното използване на ресурсите зависи от развитието на разбирането за това къде и как в реголита се образува и задържа водата“, пишат учените в своя труд.

В рамките на изследването е използвана трансмисионна електронна микроскопия за изследване на лунна проба 79221. Техниката прибягва до помощта на сноп електрони, за да визуализира образците и да генерира силно увеличено изображение.

По-специално екипът разглежда зърната на минералите апатит и мерилит и открива признаци на "космическо" изветряне, дължащо се на слънчевия вятър. Слънчевият вятър е поток от заредени частици, които се устремяват навън от Слънцето със скорост до 1,6 милиона км в час!

Учените се натъкват на водородни следи в пробите във везикули - малки дупки, останали след охлаждането на лавата. Откритието потвърждава, че слънчевият вятър се улавя в откриваеми количества, а това от своя страна означава, че съществува потенциален резервоар, който може да бъде достъпен за бъдещи изследователи.

Водородът сам по себе си е изключително полезен ресурс и ако може да бъде извлечен от материала на лунната повърхност, може да подпомогне много аспекти на изследването.

Нещо повече – откритието може най-накрая да разреши загадката за произхода на лунната вода и да покаже, че тя вероятно е резултат от химическото взаимодействие между слънчевия вятър и лунните скали.

Ако успеем научим повече за произхода на лунната вода, ще можем да я използваме ефективно, за да достигнем по-далеч в Слънчевата система.

Източник: Universe Today