Има ли активни вулкани на повърхността на Венера или не? Това е въпрос, който измъчва астрономите от край време. С помощта на нов триизмерен модел на вулканичните структури на планетата обаче изследователи успяха да идентифицират 37 наскоро активни местности. Това е може би едно от най-добрите доказателства за геологическа активност на нашия планетарен съсед.

„Нашето изследване предоставя нови доказателства за съществуването на широкоразпространена тектонична и магмена активност по повърхността на Венера – казва водещият автор на проучването Ана Гюлхер от ETH Zürich, Швейцария, пред IFLScience. – Ние показахме, че дори не съществуват значително голям брой места (най-малко 37), при които горещите потоци от интериора прекосяват литосферата (най-външния студен и силен пласт на планетата), предизвикат вулканична и тектонична активност и довеждат до образуването на геоложки структури, наречени корони.“

Възможно е част от тях да спят в конкретния момент, но не са мъртви.

Както може би знаете, условията, в които Венера е възникнала, са сходни с тези на Земята. В някакъв етап обаче тяхната еволюция е поела рязко по различни пътища. Днес на Венера практически няма вода, атмосферата ѝ се състои от въглероден двуокис и азот, а температурите достигат до 462 градуса по Целзий. Все още не са ясни точните причини за тези трансформации и дълги години се опитват да установят доколко активна е Венера от гледна точка на геологията.

По-долу можете да видите и първата по рода си глобална карта на скорошната активност на планетата. „Очевидно е, че Венера не е геологически мъртва“, допълва Гюлхер.

Активните корони са представени с червени точки, а неактивните - с бели. Източник: Anna Gülcher

Проучването е публикувано в Nature Geoscience.