Само за една година работа канадският радиотелескоп е увеличил четворно броя на засечените странни космически сигнали, известни като бързи радиоимпулси.

В периода 2018-та – 2019-та CHIME е открил 535 нови сигнала. Този нов и разширен каталог от бързи радиоимпулси ще помогне на учените да анализират по-добре статистическите данни.

Това от своя страна пък ще ни позволи да разберем откъде идват тези мистериозни импулси и дори да ги използваме като своеобразен инструмент, посредством който да разберем необятната Вселена.

Източник: NRAO Outreach/Vimeo

„Преди CHIME имаше по-малко от 100 открити бързи радиоимпулси; сега, само след една година на наблюдения, засякохме още стотици – казва астрофизикът Кейтлин ин от Масачузетския технологичен институт. – Благодарение на всички тези източници ние наистина ще можем да добием по-ясна картина за това какво представляват бързите радиоимпулси като цяло, какви астрофизични явления вероятно подхранват тези събития и как могат да бъдат използвани, за да изучим Вселената.“

Бързите радио импулси представляват едно от най-големите астрономически открития за последното десетилетие. Това са кратки (милисекунда), но мощни импулси енергия, идващи от отдалечени части на Космоса. Те са непредсказуеми и изключително трудни за изучаване. Едно от най-популярните събития от този тип, на които сме се натъквали, е FRB 121102 – първият открит бърз радиоимпулс, който се повтаря.

Екипът е представил своите открития в рамките на 238-ата среща на Американското астрономическо общество.

Източник: Science Alert