Изследователи направиха крачка напред в създаването на молекула, която може да съхранява слънчевата енергия.

Екипът от Техническия университет „Чалмърс“ в Швеция, който публикува най-новите си открития в Energy and Environmental Science, показа за първи път въпросната молекула през 2017 г. Тя е създадена от въглерод, водород и азот. Когато слънчевата светлина достигне до нея, молекулата се превръща в „богат на енергия изомер“. Съставните му атоми са същите, но са подредени по различен начин. Впоследствие този изомер може да се съхранява като течност, а енергията в него да се ползва на по-късен етап. Дори след години.

„Енергията в изомера може да се съхранява цели 18 години – казва ръководителят на екипа Капсър Мот-Пулсен. – А когато решим да я извлечем и да я използваме, топлинното увеличение е по-голямо, отколкото въобще сме се надявали."

Цялата система се нарича MOST (молекулярно съхранение на слънчева термална енергия). Слънчевата светлина се улавя от течността посредством топлинен колектор на покрива на дадена сграда. Това на практика е огънат отразител с тръба в средата – той следи движението на Слънцето подобно на сателитна чиния.

Колекторът фокусира слънчевите лъчи през пролука в тръбата и я насочва към течността. Впоследствие тази течност се съхранява на стайна температура. Когато имаме нужда от енергията в нея, я нагряваме с помощта на катализатор.

В своя най-нов научен труд екипът твърди, че усъвършенствали катализатора. Благодарение на този факт те вече имат пряк контрол над освобождаването на енергията. Катализаторът създава реакция, за да стопли течността до 63°C, като същевременно позволява повторното използване на молекулата.

Освен това учените вече не слагат в течността потенциално опасния химикал толуен, който е възпламеним. Дори твърдят, че системата не отделя никакви вредни емисии и може да се ползва целогодишно.

Екипът вече доказа, че технологията им е приложима. Сега учените ще се съсредоточат върху нейното усъвършенстване. Те искат да увеличат температурите поне до 110°C и да комерсиализират изобретението си до 10 години.

„Остава ни още доста работа – казва Мот-Пулсен. – Накарахме системата да работи. Сега трябва да се уверим, че всичко е с оптимален дизайн.“

Източник: iflscience