Знаете ли, че ако успеем да съберем слънчевата енергия, която попада върху земната повърхност за 20 минути, то тя ще бъде достатъчна, за да задоволи нуждите от енергия на човечеството за цяла една година?! Невъзможно е! Да, прави сте, не е възможно да съберем цялата тази енергия, но това не значи, че не трябва поне частично да я използваме. Тази възможност ни се дава от соларни топлинни (термични) инсталации, които произвеждат топлина и я доставят на системи за загряване на вода и отопление, както и от фотоволтаични (PV) инсталации, които произвеждат електрическа енергия и я подават в наличната мрежа. Фотоволтаиката в България обаче, е приоритет основно на големите проекти. За битовите потребители остава интелигентното и много ефективно решение, предлагано от соларната инсталация за подгряване на битова вода. Как работят соларните инсталации можете да видите тук.

Не напразно през последните години тези системи се радват на постоянно нарастващ интерес. В България слънцегреенето, съгласно официалните данни на БАН, дава отлична база за използването на слънчевата енергия. Тъй като термичните соларни инсталации са актуална тема, сме подбрали 8 важни факта, който се надяваме да са ви от полза:

1. Икономично е. За загряване на битова вода се употребява средно една четвърт от използваната в българските домакинства енергия. Повече от половината от топлата вода е необходима в банята, една трета е за пералнята, а останалата част се използва в кухнята. Инсталирането на енергийно ефективно решение за подгряване на битовата вода, като например соларна система, ще реализира реална икономия от сметките за енергия и ще ви направи по-независими от растящите цени на тока.

2. Екологично е. Използването на фосилните и ядрени суровини въглища, нефт, природен газ и уран расте все повече, тъй като трябва да покрива увеличаващата се потребност от енергия на планетата. Тази тенденция, в комбинация с ограничеността на ресурсите, неизменно ще доведе до дефицит в енергоснабдяването. A слънчевата енергия е налична в неизчерпаеми количества! При това е достъпна за всички и напълно безплатна!

3. По-голям бойлер, повече топла вода. Или защо бойлерът, подгряван от електричество, газ, нафта или твърдо гориво е по-малък, а соларният бойлер задължително трябва да бъде с по-голям обем? Обяснението е просто – за да можем през слънчевите дни да усвоим големия потенциал от енергия, а в облачните да разполагаме с достатъчно количество топла вода и да не нарушим домашния си комфорт. Точният размер на бойлера, който ни е необходим, се определя от броя живущи и индивидуалните нужди. Бош, като производител на компоненти за соларни системи, работи с пълна гама документи и софтуерна симулация за оптималното му изчисляване. За едно четиричленно семейство например, се препоръчва 300-литров бойлер.