4. Знаете ли, че има 2 вида слънчеви колектори – плоски селективни и вакуумно-тръбни? Съгласно проведено изследване на Ingolstadt University през зимния период плоските колектори са еднакво ефективни с вакуум-тръбните, а през някои дни дори са по-ефективни. Причината е в много добрата вакуумна изолация от околната среда, т.е. вакуумно-тръбните колектори остават покрити със скреж или сняг през деня и така работят реално много по-кратко време. По отношение на механични въздействия, като например градушки, плоските селективни колектори са генерално много по-устойчиви заради структурираното си предпазно стъкло.

5. Инвестицията ви ще се върне за период от 3 до 8 години! Конкретният срок зависи от консумацията на топла вода в домакинството, както и от цената на горивото, което пестим.

6. Соларните колектори работят целогодишно. Добрите колектори преобразуват в топлина не само директното слънчево греене, но и дифузните лъчения. Така например през облачни дни колектор Bosch улавя до 300 W/m2 предимно чрез дифузна светлина, а в слънчеви дни уловената мощност е до 1000 W/m2. Тъй като през зимата събраната енергия не е достатъчна за пълното осигуряване с топла вода, всяка соларна система се нуждае и от конвенционален източник на енергия като електрически нагревател или котел.

7. Топла вода в басейна и през не толкова топлите дни. Соларната енергия в бита може да служи както за подгряване на топла вода, така за подпомагане на отоплението или подгряване на вода в басейн. Инвестицията в система за подпомагане на отоплението пести до 30-40% от разходите за отопление. Особено рентабилно е изграждането на комбинирана инсталация, която през зимата подпомага отоплителната система, а през лятото подгрява водата в басейн, тъй като инсталираната колекторна площ се използва оптимално през цялата година.

8. Отидете спокойно в лятна ваканция, произведената от вашата соларна система енергия няма да се загуби. Необходимо е системата ви да е снабдена с фабрична помпена група и разширителен съд, защото именно в такива моменти той поема високото налягане в системата, породено от липсата на консумация, без загуба на соларна течност. Затова производители като Бош са разработили пакетни решения, предварително оразмерени спрямо очакваното слънцегреене. Освен от намалената пакетна цена, клиентите печелят от сигурността и надеждността на такова решение.