Като изключим особено плътните ядра на атомите ѝ и облаците електрони, които ги свързват, молекулата е преди всичко празно пространство. Когато се образува, тя се подрежда по такъв начин, че привличането между срещуположните заряди да е максимално, а отблъскването между еднаквите - минимално.

Джордж Зайдан и Чарлс Мортън формират представата ни за молекулите.

Урок: Джордж Зайдан и Чарлс Мортън, анимация: Биван Линч.

Налични са субтитри на български.