Енергийната компания Quaise, основана през 2020 г., си е поставила някои доста амбициозни цели – тя иска да прокопае най-дълбокия отвор в земната кора въобще и да направи геометрмалната енергия достъпна за повече хора по света.

Как смята да направи това? С помощта на стандартните методи за копаене, комбинирани с джиротрон, вдъхновен от технологията, която един ден може да направи ядрения синтез възможен.

Геотермалната енергия не е най-популярната зелена енергия в момента. Не е трудно да разберем защо. Въпреки че сама по себе си тя е една напълно адекватна алтернатива за получаването на чиста, постоянна и безгранична енергия, местата, на които горещите скали, подходящи за извличането на геотермална енергия, се намират в близост до повърхността, са малко.

Quaise се надява да промени ситуацията, като разработи технология, която ще ни позволи да прокопаем отвори с рекордна дълбочина.

До момента рекордът в това отношение е около 12,3 км. Макар и Колският свръхдълбок сондаж и други подобни отвори да са достигнали своите предели, те безспорно представляват невероятен инженерен подвиг.

За да достигнем до по-голяма дълбочина, ще трябва да открием как да разтрошим материала, набит между скали, простиращи се на десетки километри, и да го изкараме обратно до повърхността. Сондиращите инструменти ще трябва да могат да стриват скали и при температури, надвишаващи 180 градуса по Целзий. Завъртането на инструментите на подобна дълбочина също няма да е лесно.

Една от потенциалните алтернативи на по-горните проблеми е да се сондира по-малко и да се гори повече.

Решението на Quaise, измислено от специалисти от MIT Plasma Science and Fusion Center, e да използва милиметрови вълни от електромагнитна радиация, за да принуди атомите да се разтапят заедно.

Устройствата, наречени джиротрони, могат да подават ефективно и продължително лъчи от електромагнитна радиация, като разтърсват електроните с висока скорост в силни магнитни полета.

Добавяйки джиротрони към стандартните инструменти за сондиране, Quaise се надява да преодолее най-здравите и горещи скали и да достигне дълбочини от около 20 км за няколко месеца.

На подобни дълбочини температурата на скалите достига около 500 градуса по Целзий, което е напълно достатъчно, за да може вода в течно състояние, вкарана до там, да се премине в подобно на пара свръхкритично състояние, подходящо за производството на електричество.

Quaise се надява, че с помощта на натрупаното финансиране (63 млн. долара) ще може да създаде полеви устройства и да докаже в рамките на 2 години, че концепцията работи.

Дори без тази технология приблизително 8,3 процента от световната енергия може да бъде добивана от геотермален източник и да бъде доставяна до 17 процента от световното население. В момента близо 40 държави биха могли да разчитат изцяло на геотермална енергия.

Въпреки това едва по-малко от половин процент от световното електричество се получава от топлината под нас. За да можем да постигнем нетни нулеви емисии до 2050 г., потреблението на геотермална енергия ще трябва да нараства с 13 процента всяка година. В момента това определено не е така.

Източник: Science Alert