Имате ли свободна воля? Може ли да вземете ваши собствени решения? Или в реалността сте повече като автомат, който просто действа като изпълнява функциите на съставните си части? Истината е, че имате свободна воля. И решенията ви не са предопределени – във всеки един случай, когато сте решили нещо, можехте да решите нещо друго. Според науката, поне що се отнася до нивото на атомите и молекулите, ние може да предскажем бъдещето от всеки даден момент. И това изглежда не оставя място за свободната воля. Ако се чувствате объркани имате всяко право да сте. Проблемът за свободната воля е един от най-старите нерешени проблеми в история на философията.

Нашето усещане за свободна воля обаче не е толкова заслужаващо доверие, колкото може да си помислим. Доказателства, които идват от областите на психологията, социологията и невронауката ни показват, че реално нямаме идея как наистина взимаме решения. Така, какво е нашето доказателство, че изобщо имаме свободна воля? Никакво. Как бихме могли да я тестваме? Не можем. Как можем да я разпознаем? Не можем. Но можем да разпознаем дали един робот или извънземен имат свободна воля. Ето рецептата. Накарайте ги да направят нещо необичайно, дори малко вредно, като например да се опарят. Ако го направят това ще бъде доказателство за наличието на изкуствена свободна воля. Във всеки случай, никой робот няма да бъде програмиран да наранява себе си. 

Science Alert