Джиду Кришнамурти за болното общество

26 ноември 2017 г., 00:02
2006

tattoostock / Shutterstock

Не е признак за добро здраве да бъдеш отлично приспособен към едно тежко болно общество.

Джиду Кришнамурти – индийски философ и общественик.

Ключови думи:
Коментари