Богатството на света е изградено върху основите на естествените екосистеми на нашата планета. Ако те се сринат, ще се срине и световната икономика, предупреждават експерти.

Нов осигурителен индекс на института Swiss Re показва, че почти половината от световния брутен вътрешен продукт – почти 42 трлн. Щатски долара – зависи от стоки и услуги, предоставяни от природата.

На много места по света обаче тази принципно здрава основа постепенно се превръща в пясък.

Докладът, наречен Biodiversity and Ecosystem Services Index, показва, че 1/5 от страните по света в момента се намират върху доста крехка екологична основа – над 1/3 от тяхната земя е увредена от човешката активност.

С други думи – 39 държави са застрашени от екологичен колапс, който до голяма степен се дължи на масовия спад на биоразнообразието – било то вследствие от обезлесяване, фермерство, миньорство, инвазивни видове и т.н.

Този индекс е създаден, за да предостави на правителствата и бизнесите своеобразен маркер за текущото състояние на местните екосистеми, които са от ключово значение за икономиките им. Същевременно той би могъл да позволи на фирмите и правителствата да вземат под внимание биоразнообразието и екосистемите при вземането на икономически решения.

Развиващите се страни с големи земеделски сектори, включени в индекса – като например Кения, Виетнам, Пакистан, Индонезия и Нигерия – са особено застрашени, тъй като техният брутен вътрешен продукт разчита на естествените ресурси. От друга страна обаче, „гъсто населените и икономически важни региони“ като югоизточна Азия, Европа и Америка, също са изложени  на риск въпреки икономическата им диверсификация.

Сред челните позиции откриваме Австралия и Южна Африка, които са две от най-големите икономики в света – и двете са застрашени от недостиг на вода, проблеми с опазването на крайбрежните райони и проблеми, свързани с опрашването.

Дори държави като Бразилия и Индонезия, които до успяват да съхранят по-голямата част от своите естествени екосистеми, се превръщат в икономи, разчитащи основно на природни ресурси.

Индексът на Swiss Re е изграден на базата на 10 ключови екосистемни услуги, посочени от световни учени и използване на научни данни. Услугите включват чиста вода и въздух, храна, гори, замърсяване, плодородна почва, контрол на ерозията, защита на крайбрежията и други.

Почти една трета от държавите – точно 60 – разполагат с крехки екосистеми в над 20 процента от земята си. 41 държави имат непокътнати екосистеми, покриващи същата площ.

Източник: Swiss Re

ЮАР и Австралия са държавите от Г-20, които са изложени на най-голям риск от разпадане на екосистемите. Китай е на седмо място, САЩ са на девето място, а Великобритания е на 16-то място.

Можете да разгледате индекса ТУК