Макар и на пръв поглед да изглежда така, сякаш нямаме нищо общо със зелените водорасли, всъщност ние не сме чак толкова различни от тях.

Смята се, че преди няколкостотин милиона години бум в развитието на водораслите е позволил на всички човешки и животински форми на живот да еволюират. Пък и по отношение на еволюция ние сме разделени от едва половин милиард години.

Нещо повече – японски учени твърдят, че водораслите биха могли да ни помогнат да разберем как различните полови системи (като мъжката и женската) са еволюирали на първо място.

Изследователи от Токийския университет, както и от няколко други висши учебни заведения в страната, откриват, че определен тип водорасло, наречено Pleodorina starrii, има три отделни пола – „мъжки“, „женски“ и трети, който екипът нарича „бисексуален“. Това е първият път, в който учени откриват водорасло от този тип.

„На пръв поглед изглежда малко вероятно да се натъкнем на вид с три пола, но според мен в природата подобно нещо не е чак толкова голяма рядкост“, казва биологът Хисайоши Нозаки от Токийският университет.

Терминът водорасли е неформален и се използва за огромен брой различни еукариоти, които си набавят енергия посредством фотосинтеза. Това не са растения, тъй като при тях не откриваме много от растителните характеристики. Не са и бактерии (въпреки че понякога цианобактерията се нарича синьо-зелено водорасло), нито пък гъби.

Всичко – от многолетъчните гигантски кафяви морски водорасли до сладките едноклетъчни динофлагелати – може да бъде класифицирано като водорасло.

Поради факта, че водораслите са толкова голяма и разнообразна група, съществуват множество вариации в начина, по който се възпроизвеждат. Като цяло обаче това се случва асексуално (т.е. сами) или сексуално (с партньор) в зависимост от това в какъв етап от жизнения си цикъл се намират. Т.е. или хаплоидно (с един-единствен набор от хромозоми), или диплоидно (с два набора).

Съществуват и хермафродитни водорасли, които могат да се променят в зависимост от генната експресия на организма. Терминът за три пола, включително хермафродитен, е „триоцей“.

Зеленикавото водорасло P. starrii обаче се различава и в това  отношение. Бисексуалната форма на това хаплоидно водорасло разполага и с мъжки, и с женски репродуктивни клетки. Екипът го описва като „нова хаплоидна система за чифтосване“, която е напълно уникална за водораслите.

P. starrii образува или 32, или 64 еднополови клетъчни вегетативни колонии и имат малки подвижни (мъжки) и големи неподвижни (женски) полови клетки, сходни на човешките. Мъжките полови клетки се отделят под формата на сперматофори ("пакетчета", съдържащи сперматозоиди) и тяхната цел е да открият женска колония, към която да се прикрепят.

Бисексуалното P. starrii притежава и двете и може да образува или мъжки, или женски колонии и съответно - може да се чифтоса както с мъжко, така и с женско или дори с друго бисексуално водорасло.

По-горе можете да видите мъжка колония от водорасли (вляво), женска колония с мъжки сперматофор (в центъра) и женска колония с отделени от нея мъжки гамети (дясно). Източник: Kohei Takahashi

Учените са особено развълнувани от находката, тъй други водорасли, които са близки родственици на P. Starrii, имат различни полови системи. Това означава, че откритието може да хвърли повече светлина върху начините, по които тези полови промени еволюират.

„Смесените системи за чифтосване, като триоцея например, вероятно представляват междинно състояние на един еволюционен преход между диоцейна (с мъжка и женска) и монцейна (само с хермафодитна) система на чифтосване в диплоидните организми“, пишат авторите в своя нов научен труд - Досега обаче хаплоидни системи за чифтосване с три полови фенотипа в рамките на един биологичен вид не са били откривани.“

Изследването е публикувано в Evolution.

Източник: Science Alert