Гигантското кафяво морско водорасло (Macrocystis pyrifera) расте с около 60-70 сантиметра на ден, което го прави един от най-бързо растящите живи организми на света. 

Когато стотици подобни водорасли вплетат стъблата си заедно, те са в състояние да образуват истински подводни гори. Този вид водорасли се срещат в топлите води на Южното полукълбо край бреговете на Австралия и Южна Америка.

За своето развитие предпочитат дълбочина по-малко от 40 метра, температури по-ниски от 20 ° C, твърд субстрат като скалисти дъна и интензитет на светлината над 1% от тази на повърхността. Гигантският келп със своя растеж образува небезизвестните водораслови гори, които са дом на много морски животни.

Когато водораслите достигнат повърхността на водата те започват да растът хоризонтално и образуват огромни плочи от растителна маса.

На възраст водораслите достигат от 4 до 10 години, а отделните им листенца от 6 до 12 месеца.