Когато чуем риба, автоматично си представяме вода. Съществуват ли наистина риби, които могат да излизат от водата и на всичкото отгоре да се катерят по дърветата? Оказва се, че да.

Представяме ви тинестия скачач (Periophthalmus). Това е съвсем истинска риба, снабдена с хриле за живот във водата, но по-голяма част от времето прекарва всъщност на сушата. Това се дължи на региона, в който живее. Тинестият скачач обитава плитките езера и морета на тропическия бряг, където има приливи и отливи и се случва така, че понякога едва намира вода. Това го е принудило да се приспособи към условията за живеене.

За да оцелее на сушата все пак, си има своята малка тайна. Постоянно носи в голямата си челюст морска вода, за да продължава да диша през хрилете. Освен това поема допълнително кислород чрез кожата си. А гръдните му перки са толкова здрави, че спокойно може да ги използва като крака.

Те се славят като „скачачи“. Регистрирани са видове, отскачащи на около 2 метра от водната повърхност, за да хванат насекоми и птици от надвисналите над водата клони. Оттук произлиза и прякорът им в Южна Америка - „водни маймуни“.