Единствените летящи гущери в света са Летящите дракони.

Това е вид дървесен гущер от семейство Агамови (Agamidae). Разпространен е в тропическите гори и каучуковите плантации в Югоизточна Азия.

Името на този вид гущери идва от характерния им начин на придвижване – те могат да летят от дърво на дърво, благодарение на тънка ципа, разположена между предните и задните им крайници – тя наподобява крила и е оцветена в яркооранжево. Удължените ребра образуват подвижния скелет на крилата по такъв начин, че гущерът широко разперва ципите. На практика той се плъзга по въздуха благодарение на голямата площ, която образуват разпънатите му крила. Във възможностите му е да прелети от дърво на дърво на разстояние до 90 метра. Преди да се спусне, той застава надолу с главата. Никога не лети (планира), когато вали или когато има силен вятър.

Дължината на тялото му варира между 20 и 40 см, като голямата част представлява опашката му, която е много тънка и изпълнява важната функция по въртене по време на полет, спомагаща за добрата им маневреност.