Както е известно, гущерите се придвижват на четири крака. Всички, но с едно изключение.

Гущерът слепок е единственият в Европа без крака. Всъщност много често го бъркат със змия поради същата причина. Известен е още като змиегущер.

За неопитните наистина е трудно да бъде различен от змия и е възможно да предизвика сериозна паника.

Слепокът достига дължина около 50 см до 65 см в редки случаи. Отличава се от змиите по наличието на клепач, който може да покрива окото, както и по преливането между главата и тялото. Кожата е гладка, люспите не се застъпват. За разлика от змиите, които си сменят кожата наведнъж, слепокът я сменя на парчета. Освен това езикът му не е раздвоен, както при змиите.

Храни се предимно с червеи и охлюви. Интересно за природата му е, че не снася яйца, а ражда между 8 и 12 малки, чиято тънка, прозрачна обвивка при раждането се разкъсва.

Слепокът е разпространен в почти цяла Европа, среща се и в България.