В озоновия слой над Арктика се е отворила огромна дупка, която според учените е резултат от необичайно ниските температури в атмосферата над северния полюс.

Дупката, която бе засечена от космоса и Земята през последните няколко дни, достигна рекордни размери, но не се очаква да представлява опасност за хората, освен ако не се придвижи по на юг. В случай обаче, че тя достигне населените райони простиращи се на юг, като например Южна Гренландия, хората там биха били изложени на повишен риск от слънчево изгаряне.

Въпреки това, при сегашните тенденции се очаква дупката да изчезне напълно след няколко седмици. Според учените ниските температури в северните полярни райони са довели до необичаен стабилен полярен вятър, а също така и наличието на озоноразрушаващи химикали като хлор и бром в атмосферата са предизвикали образуването на дупката.

„Дупката по принцип е геофизическо любопитство“, каза Винсент-Анри Пеух, директор на службата за наблюдение на атмосферата “Коперник”.

„Наблюдавахме необичайни динамични условия, които доведоха до процеса на химическо изчерпване на озона. Тази динамика позволи по-ниски температури и по-стабилни ветрове от обикновеното в Арктика, което след това предизвика образуването на полярни стратосферни облаци и каталитичното разрушаване на озон”, добави той.

Пеух също така заяви, че няма директни последици за климата, тъй като температурите в региона вече се увеличават, забавяйки изчерпването на озона, а дупката ще започне да се оттегля, тъй като полярният въздух се смесва с богатия на озон въздух от по-ниските ширини.

Последният път, когато подобно явление бе наблюдавано, е през пролетта на 2011 г.

Докато въпросната дупка в озона над Арктика е рядко събитие, много по-голямата дупка в озоновия слой над Антарктида е основната причина за безпокойство повече от четири десетилетия.

Производството на озоноразрушаващи химикали драстично е намаляло съгласно Монреалския протокол от 1987 г., но изглежда, че някои източници все още функционират, след като през 2018 г. бяха открити неоторизирани емисии от Източен Китай.

Озоновата дупка в Антарктида беше най-малка от 35 години насам през миналия ноември, което показва успеха на усилията за намаляване на производството на вредните замърсители. Това е изключително важно, защото озоновият слой защитава Земята от вредни нива на ултравиолетовите лъчения идващи от Слънцето.

“Новооткритите източници на озоноразрушаващи химикали не са фактор в дупката, наблюдавана в Арктика”, каза Пеуч.

„Това обаче напомня, че мерките на Монреалския протокол не трябва да се приемат за даденост и че наблюденията от Земята и от спътниците са от основно значение, за да се избегне ситуация, при която нивата на хлор и бром в стратосферата могат да се увеличат отново”, добави той.

Източник: The Guardian / Gospodari