Озоновият слой, който предпазва Земята от опасната слънчева радиация, е "напът" да се възстанови за  четири десетилетия, но геоинженерни проекти за ограничаване на глобалното затопляне може да застрашат този напредък, предупредиха учени, цитирани от АФП.

"Постепенното елиминиране на близо 99 на сто от забранените вещества, които унищожават озона, помогна за опазването на озоновия слой и допринесе значително за неговото възстановяване в горните слоеве на стратосферата и за намаляване на влиянието на вредната ултравиолетова радиация на Слънцето върху хората", отбелязват експертите от панела за оценка на въздействието на Протокола от Монреал за веществата, намаляващи озона под егидата на ООН. Те публикуват доклад на всеки четири години.

Дупката в озоновия слой бе създадена от причинено от човешка дейност замърсяване, по-специално от хлорофлуоровъглеводородите (CFC), използвани в хладилната техника.
През последните няколко десетилетия глобалното сътрудничество даде възможност на озоновия слой да се възстанови.

Протоколът от Монреал от 1987 г., ратифициран от 195 страни, значително намали количеството на CFC в атмосферата и изглежда, че озоновият слой е напълно в състояние да се възстанови, сочат данните на ООН.

"Ако настоящата политика остане в действие, може да се очаква озоновият слой да се възстанови до състоянието си от 1980 г. (преди появата на озоновата дупка) до около 2066 г. над Антарктика, 2045 г. над Арктика и 2040 г. над останалата част на света", посочват от Програмата на ООН за околната среда.

Споразумението от Кигали от 2016 г. предвижда прекратяване на използването на хидрофлуоровъглеводородите (HFC), изключително вредни парникови газове, използвани в хладилници и климатици, пише БТА. Изследването за пръв път прави оценка и на потенциалното въздействие върху озона на геоинженерните проекти за ограничаване на глобалното затопляне, като предупреждава за техните нежелани ефекти.

Има идея за добавяне на аерозоли в стратосферата с цел отразяване на слънчевите лъчи. Такъв проект например предвижда инжектирането на милиарди частици сяра в горните слоеве на атмосферата. Това би довело до сериозен спад в нивата на озона, предупреждава Джон Пайл, съпредседател на научния панел за изследване на озона в ООН. Има много неизвестни, каза той.