Един ден високо над полето, където една овца и нейното агне пасяха трева, кръжеше орел и гледаше лакомо към агнето.

И когато той вече беше готов да се спусне и да грабне плячката си, друг орел долетя със същото намерение. И двамата съперници започнаха да се бият, огласяйки със свирепи крясъци небето.

Овцата погледна нагоре и се покруси от тази гледка. И рече на агнето:

“Колко странно е, чедо мое, че тези двама благородни пернати са принудени да се бият един с друг! Та не е ли просторното синьо небе достатъчно и за двамата? Моли се, мило дете, моли се за мир между крилатите ни братя!”

И агнето започна да се моли за мир.

Халил Джубран