Луната влияе на живота на Земята повече, отколкото предполагате - и това включва промяна на звуците, идващи от кораловите рифове, което показва промени и в активността на екосистемите, твърди ново проучване.

Всеки коралов риф има свой собствен звуков пейзаж, създаден от дейността на рибите и другите организми, които се движат в района. Учените могат да използват това фоново шумолене, за да следят какво се случва около коралите.

В този случай изследователи от Naval Undersea Warfare Center (NUWC) и Агенцията за напреднали изследователски проекти в областта на енергетиката (ARPA-E) в САЩ установяват, че подводният шум се променя бързо с изгрева и залеза на Луната.

Наблюдавани са три различни места. (Duane et al., PLOS ONE, 2024)

"Установено е, че високочестотните импулсни звуци на рибите се увеличават през лунните часове, докато нискочестотните вокализации на рибите и звуците на безгръбначните - намаляват", пишат изследователите в публикувания труд.

"Тези открития предполагат, че изгревът и залезът на Луната предизвикват редовни промени във взаимодействията в екосистемите на кораловите рифове."

Океанографът Даниел Дуейн от NUWC и колегите му отнасят оборудването си за звуков мониторинг на три рифа край западното крайбрежие на Хаваите, като измерват звуците през 2020 и 2021 г. Хидрофоните са използвани за заснемане на едноминутни кадри на звуковите пейзажи на интервали от 10 или 15 минути.

Изследователите не навлизат в подробности за това какво биха могли да означават уловените от тях звукови вариации. Най-общо казано обаче един по-шумен коралов риф е по-оживен и по-здраве, тъй като подслонява повече организми и предоставя повече храна.

Посредством акустичния мониторинг учените измерват състоянието на кораловите рифове, без да се намесват прекалено много в живота на съществата, които живеят там. Това е особено практично при измерването на дългосрочната активност на отдалечени места, където традиционните методи не биха свършили работа.

"Наблюдаваните промени в биологичните звуци между изгрева и залеза на Луната вероятно са отговор на променящите се нива на лунната светлина, а не на вариациите на приливите и отливите, тъй като приливът и отливът не са синхронизирани с изгрева и залеза на Луната в изследваната среда", пишат изследователите.

Резултатите от това проучване могат да подпомогнат усилията за опазване на околната среда. Луната светлина вероятно засяга повечето рифове по света, а според екипа не е изключено да можем да използваме подобни звуци, за да привличаме повече риби към тези екосистеми - практика, която е показала обещаващи резултати в Австралия.

Това може също така да позволи на учените да сравняват различните рифове един с друг. Една от следващите стъпки би могла да бъде съпоставянето на звуковите вариации с други показатели за здравето на тези екосистеми.

Изследването е публикувано в PLOS ONE.

Източник: Science Alert