Ако не е доказано, че Амазонка е най-дългата река в света и в това отношение си съперничи с Нил, то със сигурност е най-пълноводната река. Призната е за най-голямата река в света, защото на нея се пада около една четвърт от общия запас сладководни води на Земята.

В този смисъл думата „река“ е условна, когато се отнася за нея, след като притежава най-обширния водосборен басейн. Дължината й е между 6250 и 6800 км.

При нормално пълноводие в основното си течение тя е широка около 5 километра, а при устието си достига цели 300 км ширина.

За да добиете представа – сред Амазонка една Швейцария например би изглеждала като малък остров.

Амазонка държи и друг рекорд – по красота. Тя протича през най-голямата и най-богата на флора и фауна горска система в света - най-могъщата екваториална гора на планетата, изсичането на която поражда най-големия екологичен проблем в света. Само за последните 50 години Амазония е загубила почти 1 млн. км² гори. Въпреки това обаче и днес те заемат над 5,5 млн. км² и са най-голямата горска система в света.

Името на Амазонка идва от нейния откривател Франсиско де Ореляна, който през лятото на 1542 г. с отряда си влиза в битка с племе от жени-во̀ини и мисли, че това са легендарните амазонки. Това довежда до решението му да кръсти реката Амазонка.