Всички ние сме виждали как реките сякаш мързеливо се извиват настрани, докато протичат през някоя местност, но в това им движение няма нищо случайно, пише Science Alert.

Всъщност зад това кога една река се извива, докато протича и кога се движи направо, се крие истинска формула.

Така например ако животни прокопаят тунели под едната страна на леглото на реката, земята може да поддаде и брегът да се срути, което позволява на реката да протече през така оформилата се плитчина.

Колкото по-бързо протича реката от едната си страна, толкова по-забавена става тя от другата. И понеже бързо течащата вода е необходима, за да придвижва малките пясъчни частици, когато такава няма, пясъкът се натрупва на дъното и прави реката все по-плитка.

Така докато едната страна на реката буквално изсъхва, другата се движи все по-бързо и създава извиващо се движение под собствената си инерция. Ако тя е достатъчно силна, водите на реката могат да се извият към другата страна и така да се получи един завой, а след това и втори докато реката придобие форма на пълзяща на зиг-заг змия.