Гигантска подземна река, захранвана от разтапящия се лед, вероятно тече в условия на постоянен мрак под повърхността на Гренландия, сочи ново проучване.

Хипотетичният воден път носи прякора „Тъмната река“. Ако наистина съществува, най-вероятно се простира на около 1000 км и тече от дълбините на Гренландия чак до фиорда Петерман в северозападната част на страната.

„Резултатите са консистентни с дълга субледникова река – коментира Кристофър Чеймбърс от университета Хокайдо в Япония. – Все още обаче съществува значителна доза несигурност.“

Долината и потенциалната река. Източник: Chambers et al., The Cryosphere, 2020

До голяма степен тази несигурност се дължи на големите празнини в радарните данни от въздушните проучвания над ледената покривка на Гренландия, които през годините са засичали фрагментарни доказателства за съществуването на гигантска субледникова система от долини, простираща се под големи части от Гренландия.

През последните десетилетия множество изследвания намекваха, че подобни падини, долини или „мега каньони“ вероятно се крият в субледниковите региони на Гренландия и че сред тях най-вероятно тече вода в течна форма.

Вследствие на тези пропуски в данните обаче (породени от малкото въздушни полети, картографиращи тези дълбоки контури) не се знае дали тези долини са свързани в една дълга и извиваща се като змия река или представляват отделни сегменти от един разпокъсан феномен.

„Не знаем дали и колко вода има в тази долина, дали наистина излиза при фиорда Петерман, дали не замръзва отново или излиза някъде по пътя из самата долина“, допълва Чеймбърс.

В новото проучване, замислено като „мисловен експеримент“, Чеймбърс и неговият екип проучват хипотетичната възможност тази долина да е едно цяло – една дълга и извиваща се река.

Подобна възможност не е лишена от смисъл, казват учените, тъй като сегментацията в старите модели може да е илюзия. Възможно е да става дума за фантомни извисявания, довеждащи до подвеждащо моделиране на празни региони, а не на териториални характеристики.

„Възвишенията се появяват там, където са вмъкнати данни, чиято цел е да запълнят празнините в радарите – казват авторите в новия научен труд. – Това означава, че тези възвишения в долините може и да не са истински.“

В своя нов модел изследователите приемат, че Тъмната река е едно непрекъснато цяло. На базата на този сценарий водата в нея тече от центъра на Гренландия до морето – тя е в течна форма и нищо не възпрепятства пътя ѝ.

На този етап съществуването на Тъмната река е все още хипотетично. Учените обаче са сигурни, че бъдещите въздушни изследвания на региона ще потвърдят техните симулации.

Изследването е публикувано в The Cryosphere.