Някои растения издават „ултразвукови щраквания“, които човешкото ухо не може да чуе, когато са стресирани и животът им е застрашен. Направените записи показват, че всеки звук съдържа информация за текущото състояние на растението.

„Тези открития могат да променят начина, по който гледаме на царството на растенията, за което дълго време смятахме, че е безшумно“, пишат авторите на изследването в bioRxiv.

Предишни изследвания по темата откриват, че стресът, предизвикан от промени в температурата или светлината, както и вследствие на „атака от тревопасно“, може да промени пленотипа на растението. В резултат на това то може да придобие нов цвят, миризма или форма. Знаем също така, че стресираните растения отделят и летливи органични смеси.

За да проверят дали не издават и звуци, изследователите от Университета в Тел Авив записват домати и тютюн, които са лишени от вода, стъблата са им подрязани или като цяло са поставени в комфортна ситуация. Микрофоните са били настроени да улавят звуци в ултразвуковия диапазон между 20 и 150 kHz.

Оказва се, че стресираните растения издават повече звуци отколкото тези, които се чувстват комфортно. Те не само, че са по-шумни, но според учените звуците се различават в зависимост от това, което им се случва. Т.е. те носят информация за „психологическото“ състояние на растението.Как растенията издават звуци без гласни струни?