Хелоуин е подходящ повод да си поговорим за животни, които имат незаслужено лоша репутация в поп културата или просто „злокобен“ външен вид. Но страшни са не те, а заплахите пред тях. Защото тези животни помагат за поддържането на здравето на нашата планета. 

Какъв би бил Хелоуин без прилепи?

Много страшен. Но не по забавен начин.

Тъй като много видове прилепи се хранят с насекоми, те са „нощният патрул“ на природата за борба с вредители. Това е само една от полезните им функции.

Прилепите обаче са заплашени от загуба на местообитанията им поради неправилно стопанисване на гори. Проблем са пестицидите, които ги тровят чрез основната им храна – насекомите. А в първото по рода си проучване за престъпленията срещу дивата природа в България, изготвено от WWF, прилепите са посочени като едни от най-засегнатите от закононарушения бозайници.

Възможно обяснение за това е, че те са стадни животни и образуват струпвания. Така дадено негативно въздействие може да засегне огромен брой екземпляри. Пример е мащабното строителство, налагащо преместване на колонии. Ако прилепите бъдат обезпокоени в пещерите по време на хибернация, това може да доведе до висока смъртност.

Тези животни се установяват както в стари дървета, пещери и хралупи, така и в града – в цепнатини, фуги, архитектурни орнаменти с дупки, тавани, мазета. Ако не искаме някой ден те да останат само декорации за Хелоуин, трябва да им осигуряваме възможност за спокойно съществуване.

Не само умилителните животни заслужават закрила

Независимо дали е красиво или грозновато, симпатично или страховито, всяко животно има своята важна роля в природата. Всяко има право на защита и дом.

WWF ежедневно се бори за това значими животински видове да не се превърнат в призраци от отминали времена. Имаме и незаменима помощ – тази на нашите дарители.

Виж как бързо и лесно можеш да станеш закрилник на дивите животни на wwf.bg/koleda.