Асоциацията на водите от естествени източници (Natural source waters association), базирана в Лондон, издаде доклад с данни за 2020 г., който показва, че бутилираната вода (минерална, изворна и трапезна) се отличава с най-нисък екологичен отпечатък спрямо останалите основни категории напитки без алкохол на пазара. Именно водите носят минимален екологичен риск заради ниските въглеродни емисии и нисък воден отпечатък, защото в най-малка степен застрашават биоразнообразието и генерират най-малко вредни отпадъци.

Проучването сравнява пет категории напитки: бутилирани води от естествени източници – негазирани и естествено газирани натурални минерални води, изворни води и бутилирани трапезни води; газирани безалкохолни напитки; плодови напитки; 100% плодови сокове и смутита; млечни напитки. За оценка на отпечатъка върху околната среда на разглежданите групи продукти са избрани критериите за енергийното потребление при производството и транспорта на напитките, разходът на вода и въглеродният отпечатък на съставките, влиянието на производствата върху биоразнообразието, както и за генерирането на замърсяващи отпадъци. Източниците на данните в доклада са правителствени и неправителствени организации, компании-производители, както и редица научни публикации от Обединеното кралство.

Проучването посочва лидерството на бутилираните води по отношение на ниския екологичен риск. Данните по-долу обобщават два от водещите критерия: въглероден отпечатък и воден отпечатък (разходът на вода, нужен за производството на 1 л напитка).

Оказва се, че добавянето на захар към напитките например (наред с изразходваната енергия за производство и транспорт) играе съществена роля за въздействието върху околната среда, тъй като самото производство на захар е с висок въглероден отпечатък. А бутилираните води не съдържат захар.

Анализът на данните за 2020 г. показва и какво е отражението на разглежданите категории напитки върху биологичното разнообразие. Заради съдържанието на плодове и захар повечето категории (при своето производство) създават риск от ерозия на почвите, както и от загуба на биоразнообразие вследствие на тенденцията към развитие на монокултурно земеделие. Съдържанието на мляко е свързано със завишен риск от влошаване качеството на почвите и водите заради неправилно боравене с естествени и изкуствени торове или прекомерна паша. Добавянето на фосфорна киселина в торовете може да има отрицателен ефект върху качеството на водата и водните организми. В категорията на бутилираните води тези рискове не съществуват. В голяма степен това се отнася и до отрицателния ефект върху околната среда вследствие на генерирането на отпадъци при производството. Неправилното изхвърляне на остатъци от плодове (без компостиране), както и на меласа при производството на захар не допринасят за нисък екологичен отпечатък при повечето напитки. Производството на повечето от тези продукти може да доведе и до замърсяване на водите. Данните от Обединеното кралство показват, че и по отношение на генерирането на отпадъци при производството бутилираните води са най-ниско рискови.

***

Категориите напитки включват води от естествени източници (бутилирана вода), газирани безалкохолни напитки, негазирани напитки и сокове, плодови сокове и смутита и млечни напитки. Следва описание на тези категории:

Натурални води

Негазирани, газирани и леко газирани естествени минерални води, изворни и бутилирани трапезни води, предлагани в опаковки до 10 литра; вода в галони с размери на опаковките над 10,1 литра.

Газирани безалкохолни напитки

Готови за пиене  газирани напитки, включително наливни и за домашен диспенсър: с висока, средна и ниска калоричност, както и без калории; кола; лимон, вкл. лимонада; с лимон/лайм; миксове, вкл. тоник и горчиви напитки; оранжада; шанди; пенливи сокове и други, в т.ч. различни газирани напитки с плодови аромати, ароматизирана газирана вода, здравословни напитки и билкови напитки.

Негазирани напитки и сокове

Плодов сок с високо  плодово съдържание (25-99%); плодови напитки, включително плодова вода (5-30% плодово съдържание) и други негазирани напитки (0-5%) като студен чай, негазирана ароматизирана вода и напитки без съдържание на плодове.

Плодови сокове

Еквивалент на 100% плодово съдържание, понякога наричан чист (натурален) сок или 100% сок. Охладеният сок включва четири основни вида: прясно изцеден сок; сок, който не е от концентрат; охладен от концентрат (който може да бъде от концентрат или частично от концентрат) и смутита. Соковете с голяма трайност са предимно от концентрат.

Млечни напитки

Напитки на млечна основа, състоящи се от обикновено мляко, ароматизирано мляко, ферментирали млечни напитки и млечни шейкове.