Пред 66 млн. години 75 процента от всички живи същества на Земята, включително динозаврите, са измрели. Смята се, че основната причина за това е 10-километров астероид, паднал в регион в близост до крайбрежието на днешно Мексико.

Съществуват множество дебати за това какъв ефект е имал интензивният вулканизъм в днешна Индия върху живите същества по онова време. 

Разбира се, съществува и трета теория. Според нея влияние е оказал комплекс от двата фактора, но финалният удар е нанесъл астероидът. Сблъсъкт му със Земята настъпил след дълъг период на нестабилна околна среда, вследствие на вулканични изригвания.

Ново изследване обаче показва, че астероидът не се е нуждаел от никаква помощ, за да направи нашата планета негостоприемна и за динозаврите, и за много други животни.

„След като създадохме различни сценарии за двете събития заедно или поодтелно, видяхме, че астероидът е единственото събитие, което може напълно да изтрие хабитата на динозаврите“, коментира д-р Алесандро Чиаренца от Лондонския университетски колеж, водещ учен в изследването.

Първо, учените решават да проверят какво би се случило, ако слънчевата светлина намалее с 5 процента -  – най-вероятно сулфурният диоксид и останките от вулканичното изригване ще блокират част от светлината, но това не би могло да бъде причина за измирането, а само до свиване в границите на територията на видовете. При 10% по-малко слънчева светлина подходящата за динозаврите среда би била сведена до минимум, а 15% или повече биха ги довършили напълно.