Палеонтолози от Музея на университета "Хокайдо", Япония, в сътрудничество със свои колеги от Американския природонаучен музей са открили доказателства, според които вид динозавър е бил способен да издава звуци като птица, съобщи Phys.org.

В статия, публикувана в сп. Communications Biology, авторите описват изследване на вкаменелости от ларинкс на динозавъра Pinacosaurus grangeri и особеностите му, които според тях са позволявали на древното създание да издава звуци, подобни на птичите. 

Предишни изследвания предлагат малко доказателства за това как са звучали динозаврите, когато са се опитвали да издават звуци с органи, намиращи се в гърлото. Причината е, че ларинксът се състои основно от хрущял, който не се вкаменява добре. 

Източник: Communications Biology (2023). DOI: 10.1038/s42003-023-04513-x

Авторите на настоящото изследване са изучили фосилизирани останки от вид тантурест динозавър с шипове, Pinacosaurus grangeri от семейството на анкилозаврите, открит от друг екип в Монголия преди 18 години. 

Първоначално учените са предположили, че фосилизираните кости в гърлото на древното създание са служили за дишане, а не за издаване на звуци. По-внимателен анализ на две от костите е показал, че те са части от ларинкса. 

Учените са изследвали внимателно двете части на ларинкса, след което са сравнили пропорциите им с тези на вече известни на науката птици и влечуги. Частта в основата на органа е била по-голяма от тази на съвременните животни, което е позволявало на динозавъра да отваря широко дихателните си пътища и да издава много силни звуци. Другата, по-издължена част, е оформяла трахеята и той е бил в състояние да издава звуци, подобни на тези на съвременните птици. 

Изследователите допускат, че ако динозавърът е бил способен на подобни звуци, той много вероятно ги е използвал по същите причини - за привличане на партньори, проследяване на потомството и защита на територия.

Изследването е публикувано в Communications Biology.