Ако пред вас зейне огромен ров, вероятно ще се опитате да го заобиколите. Не и снежният леопард.

Снежният леопард е наричан още барс или ирбис. Барсът е едър хищник от семейство Коткови, разпространен високо (до 6000 м надморска височина) в планините на Централна Азия и на Хималаите. През зимата, когато следват стадата диви кози и овце, се спускат до около 2000 м надморска височина.

Този хищник може да преодолее разстояние до 15 метра само с един-единствен скок. Тази способност много му помага при ловуването на диви овце и добитък, с които се прехранва основно.

Снежният леопард е също и изключителен красавец. Дължината на тялото му достига до 130 см. Опашката му е около 90 см, а теглото му достига до 80 кг. Великолепната му гъста козина е светла, от сиво-бяла до жълтеникаво-кафява на цвят, изпъстрена с множество черни петна. Коремът е почти чисто бял. Очите са светли и отдалече сякаш се сливат с цвета и шарките на лицето. За да се предпазва от големия студ на планините, които обитава, тялото на барса е покрито с гъста козина, която през зимата достига дължина до 12 см.

Той обаче се отличава с още нещо: никоя друга хищна котка не може да се покатери по-нависоко от него. С помощта на късите си предни крака и добре развитата гръдна мускулатура снежният леопард умее пъргаво да се катери нависоко. За това му помага и дебелата опашка, с която пази равновесие.