Вирусите са наистина странни и различни. Вече близо един век те гъделичкат нашето любопитство. Но живи ли са всъщност тези микроскопични протеинови пирати? Може би, но само ако мисленето ви е достатъчно нетрадиционно и разчупено. Ето някои от ключовите свойства на живите организми, приети от науката:

- Движение – всички живи неща се движат.

- Дишане: всички живи неща използват обмен на енергия.

- Усещане: всички живи неща реагират на промени в средата.

- Растеж: всички живи неща събират “материали” за да растат и за да се “поправят”.

- Репродукция: всички живи същества правят несъвършени копия.

- Отделяне: всички живи същества отделят изходните продукти на техния метаболизъм.

- Хранене: всички живи същества инкорпорират нови материали в себе си.

Вирусите може да са изградени от същата въглеродно-базирана химия, като всички живи организми на планетата, но те могат да функционират само като “отвлекат” клетъчните механизми на други организми.  В този смисъл може да се каже, че да, те са живи, но само ако приемем нашите класификации за живата и неживата природа като вярна. Което не е задължително, като се има предвид богатството и разнообразието на вселената и дори непосредствения живот до нашия на Земята. 

Източник: Science Alert