Изследователи съобщават, че резултатите от фаза 1 от клиничното изпитване на ваксина, предназначена за битка с човешкия имунодефицитен вирус (ХИВ), са изключително положителни. Обикновено патогенът не образува достатъчно силен имунен отговор, който би могъл да го спре, и това от своя страна го превръща в особено опасен и смъртоносен вирус. Една от целите при създаването на ваксина е да се открие формула, която би могла да стимулира т.нар. широко неутрализиращи антитела (bnAb) – това е имунен отговор, който може да се справи с предизвикателството. И сега клиничното изпитване показва, че ваксината може да предизвика формирането нa прекурсори (предшественици) на bnAb.

Резултатите са забележителни. Тези bnAbs рядко се образуват по време на инфекция; по-специално B-клетките прекурсори на bnAb се срещат рядко при хората. Но създаването на такъв имунен отговор би подготвило организма за борба с инфекциите, причинени от разнообразните в световен мащаб щамове на ХИВ. Този подход може да се използва не само за ХИВ, но и за грип, вируса на хепатит С и бетакоронавирусите.

В тази фаза 1 на клиничните изпитвания участниците получават или две дози плацебо, или две дози ваксина - нискодозова или високодозова. Те са били администрирани през осем седмици. Ваксината не е предизвикала сериозни странични ефекти и е стимулира правилния имунен отговор при 35 от 36-те, на които е била инжектирана.

Подходът е известен като таргетиране на зародишната линия. В човешкия организъм има малък брой В-клетки в тяхното "наивно" или "зародишно" състояние. Ако се сблъскат с патоген, те се обвързват слабо с него и в продължение на седмици произвеждат все по-добри антитела, които могат напълно да се прикрепят към повърхността на вируса и да го неутрализират.

Ваксината има за цел да стимулира тези В-клетки да произвеждат bnAbs. Предишните опити може да не са били успешни, защото не са стимулирали достатъчно В-клетки.

Въпреки че резултатите са много обещаващи, този пробив няма да доведе директно до създаването на напълно работеща ваксина срещу ХИВ. Методите обаче показват невероятно ниво на контрол върху реакциите и могат да възвестят нова ера на прецизните разработки на ваксини. И то не само за ХИВ.

Разработването на ваксина от този тип (особено ако се разпространява справедливо по света) би било меко казано революционно. Понастоящем се смята, че 38,4 милиона души живеят с ХИВ, две трети от които в Африка. Няма лек за инфекцията, но при подходящо лечение хората могат да живеят дълго и здравословно. А ако вирусният товар падне под нивото за откриване, е невъзможно вирусът да бъде предаден (т.е. U=U или неоткриваем е равносилно на непредаваем).

Разбира се, съществуват и  лекарства, които предотвратяват потенциалното инфектиране. Такова например е PrEP (Pre-Exposure Prophylaxis). Неговите по-нови версии дори са по-лесни за приемане – чрез инжекция.

Резултатите са публикувани в Science.

Източник: IFLScience