Когато яйцеклетката и сперматозоидът се слеят, те образуват множество клетки, които притежават потенциала да се диференцират в почти всяка една част от човешкото тяло. Някои от тях образуват плацентата – уникален орган, който „хаква“ сърдечно-съдовата система на майката, за да осигури кръв на развиващия се зародиш (понякога дори улавя саждите и микропластмасовите частици). Плацентата може дори да модерира кръвта, като отстранява отпадъчните продукти и регулира хормоните по благоприятен за майката и бебето начин. Сега ново проучване, публикувано в научното издание Nature, открива, че плацентата притежава още един своеобразен талант. Оказва се, че тя изпълнява ролята и на своеобразно „кошче“ за генетични дефекти.

Изследването, проведено от института "Уелкъм Сангър" и Кеймбриджкия университет, е първото по рода си, което извършва толкова задълбочен анализ върху архитектурата на човешката плацента и което показва, че нейната анатомия наподобява по-скоро тази тумор, отколкото човешки орган. Според учените здравите плаценти съдържат множество генетични мутации, някои от които са свързани с възникващи в девството ракови образувания.

Отдавна знаем, че плацентата е необикновен орган – в 1-2 процента от бременностите броят на хромозомите в нейните клетки може да се различава от този на зародиша. Ако тази генетична аномалия присъства в зародиша, а не в органа, към който той е свързан, това най-вероятно би било фатално – въпреки това плацентата успява да я понесе почти безпроблемно.

Екипът достига до тези заключения, след като секвенира геномите на множество проби, извлечени от 42 плаценти. Самите биопсии са взети от различни места по плацентата, което позволява на изследователите да придобият по-цялостна представа за генетичната конструкция на целия орган. Учените установяват, че всяка една от биопсиите е била генетично различна от останалите, взети от същия орган (въпреки че споделят един и същи предшественик). Това кара учените да направят паралели с начина, по който се образуват канцерогенните тумори.

„Нашето изследване потвърждава за първи път, че плацентата е организирана различно спрямо всеки един друг човешки орган и че наподобява своеобразна кръпка от тумори – казва проф. Стив Шарнок-Джоунс от Кеймбриджкия университет, старши автор на проучването. – Също така честотата на възникване и моделите на тези генетични мутации са били изключително високи в сравнение с останалите здрави човешки тъкани.“

Изследването поддържа идеята, че плацентата може да бъде използвана като своеобразно „кошче“ за клетки с вредни мутации, като това от своя страна позволява на зародиша да „изглади“ недостатъците в своя генетичен състав.

„Плацентата е дивият запад на човешкия геном – напълно различна по структура и форма спрямо която и да е друга здрава човешка тъкан – казва д-р Сам Бехияти от института „Уелкъм Сангър“, старши автор на проучването. – Тя ни защитава от грешките в нашия генетичен код. Същевременно обаче с плацентата се свързва и една по-голяма тежест на конкретни заболявания. Нашите открития показват, че си струва да се изучи по-подробно връзката между генетичните отклонения в пациентите и шансовете за успешно раждане.“

Източник: IFLScience