На всеки 100 момичета се раждат 106 момчета, казва Minute Earth. Сайтът, посветен на науката, създаде това видео, за да разбие поредния мит.

Факт е, че се раждат повече момчета. Причината е леко трагична. При мъжкият зародиш има много по-голяма вероятност за помятане или той да бъде мъртвороден. Момчетата, които все пак излязат от утробата, страдат от повече фатални заболявания, поемат повече смъртоносни рискове и т.н. И така, когато децата пораснат и достигнат възраст, в която могат да създадат свое собствено поколение, съотношението мъже - жени отново става 1:1.

Дали едно момченце ще бъде успешно родено или не зависи до голяма степен и условията на живот на майката. Така например когато през 60-те години на миналия век Китай започва да страда от сериозен недостиг на храна, шансът родителите да имат син намалял значително. Той се върнал към нормалното, когато гладът приключил.

По някаква причина женската утроба потиска раждането на момчета по време на тежки времена и обратното.

Вижте приложеното по-долу видео за повече информация по темата: