Изглежда като тривиален въпрос, но знаете ли отговора?

Подобно на повечето растения, видовете трева произвеждащ ярък пигмент, наречен хлорофил. Той абсорбира синя и червена светлина, но също така отразява и зелената светлина, от което идва и цветът на тревата във вашата градина.

Все още не е напълно ясно защо повечето растения са еволюирали до постоянен зелен цвят, докато например черните растения могат да абсорбират повече радиация. Общоприетото обяснение е, че всички растения произлизат от общ прародител - вид зелено водорасло - и поради това повечето са еволюирали само веднъж.

Но хлорофилът не съществува само, за да създава приятна за окото среда. Той има важна роля в процеса на фотосинтеза, при който растенията преобразуват неорганична материя (светлина) в органична използваема материя (захар). Хлорофилните молекули абсорбират определено количество светлина и предават енергията на специални молекули, които при стимулация изстрелват електрони, предизвикващи химичните промени в растението. Последващи процеси преобразуват химичната енергия в захар.