Вярата в щастливата случайност налива милиони в казината. Полски учени обаче забелязаха предвидим елемент в хвърлянето на зара, пише Science Daily.

Прилагайки теория на хаоса и елементарна механика, изследователи от Техническия университет в Лодз (Полша) определят, че ако са известни първоначалните условия, например плътността на въздуха, триенето на повърхостта и други, е възможно да се предвиди как ще се търкулне зарът.

Те създават триизмерен модел и сравняват теоретичните резултати с експериментални наблюдения. Използват високоскоростна камера, за да проследят движението на зара и откриват, че вероятността той да се приземи от страната, която е най-ниско при хвърлянето, е по-голяма от вероятността да се приземи на която и да било друга страна. Това предполага, че хвърлянето на симетричен зар не е съвършено случайно действие.

"Теоретично хвърлянето на зара е предвидимо, но точността, която се изисква за да се определи първоначалната позиция е толкова висока, че на практика процесът се доближава до случайното," казва Марчин Капитаняк, докторант от Университета на Абърдийн в Шотландия. "Само един добър магьосник може да хвърли зара, така че да получи желания резултат."