Еволюцията е пълна със сценарии за яйца и кокошки, но реално един от най-трудните за разрешаване въпроси е дали е съществувал живот преди да е имало нуклеинови киселини.

Учените са открили, че е възможно да съществува примитивна биохимия без фосфат, ключовия компонент на нуклеиновите киселини, които изграждат структурата на нашата генетична химия. И така това добавя вода в мелницата на тези, които поддържат хипотезата, че преди да има живот на Земята е имало метаболизъм.

Въпросът, който вълнува учените е кое се е появило първо: химичнен код, който може да еволюира своята комплексност, или сложни пътища, по които енергия може да превърне прости химически вещества в сложни органични съединения.

“Това, което липсваше досега, бяха доказателствени данни, че тези ранни процеси, вместо да бъдат спорадични и несвързани реакции, са могли да бъдат организирани в единна високо свързана и относително богата примитивна метаболитна мрежа,” обяснява Даниъл Сагре от университета в Бостън. 

Science Alert