Сега научен екип от Университета Лудвиг-Максимилиан в Германия изследва невероятните светкавици край връх Сакураджима в Япония, един от най-активните вулкани на планетата, като високоскоростен видео кадри и акустични анализи за наблюдението им.

След щателна проверката на събраните данни, учените установиха, че вулканичната мълния обикновено се поражда в по-ниската част на облака от пепел.

Изригващата от кратера магма електрифицира облака пепел над него. Зарядът се натрупва, както в обикновения облак и се формира мълния. Вулканичните мълнии са резултат от сложното разпределение на заряд в рамките на праховия облак, различно от това при буреносния облак, обясняват авторите на изследването, публикувано в Geophysical Research Letters.

При анализа на резултатите учените забелязват, че честотата на мълниите се увеличава правопорционално на размера на пепелния облак.

Те се надяват, че откритата от тях зависимост ще предложи нов начин да се прецени колко голямо е изригването и колко пепел е изхвълена във въздуха, без изследователите да се поставят в опасност. В крайна сметка, мълниите се броят лесно и отдалеч.