Загадъчната причина за вулканичната светкавица – странна и мощна мълния, която се образува единствено в облака пепел на изригващ вулкан, беше разкрита неотдавна.

Сега учените знаят не само откъде идва, но са открили и нов начин да измерят колко пепел изригва вулканът в реално време – което ще помогне да се разбере какво е качеството на въздуха по време на изригването и след него.

Преди да говорим за вулканичната светкавица, трябва да си припомним някои неща за обикновената. Тя се формира във вътрешността на облак, когато смесването на топъл и студен въздух причини натрупването на статично електричество. Горната част на облака е с положителен заряд, а долната – с отрицателен.

В началото въздухът действа като изолатор между положителните и отрицателните заряди в облака, и между облака и земята. Когато противоположните полюси се заредят достатъчно, изолационният капацитет на въздуха се разпада и следва бърз електрически разряд под формата на мълния. Това временно уравновесява заредените области, докато не се заредят отново.

Подобно нещо се случва и във вулканичната мълния, но с няколко разлики. Вулканичната светкавица се формира по-близо до земната повърхност и не се движи винаги надолу, както обикновената.

И, което е най-важно, тя се формира в облаци пепел, а не в обикновени облаци от водна пара, което я прави загадъчна сила, отнела доста време на учените.