Те са открили, че в от 10 до 60%  на пиковата задвижваща сила, която изпълва лявата камера по време на диастола не идва от релаксирането на сърдечния мускул. А идва от хидравлична сила – налягането, което течност упражнява върху повърхност.

“Геометрията на сърцето определя големината на силата. Хидравличните сили, които помагат на сърдечните камери да се напълнят с кръв възникват като последица от факта, че атриума (предсърдието) е по-малък от камерата,” обясняват учените.

Благодарение на изследването  вече е ясно, че ако предсърдието стане по-голямо в сравнение с камерата на сърцето това намалява хидравличната сила и оттук и способността на сърцето да се напълни с кръв.

“Ние смятаме, че това ще е важна част от диагнозата и лечението на сърцето и проблеми с неговата функция.” 

Science Alert