1. Кое не се включва в списъка на Седемте чудеса на древния свят?

а. статуята на Зевс в Олимпия

б. висящите градини във Вавилон

в. Великата китайска стена

г. Александрийският фар

2. Колко кислород съдържа въздухът, който хора и животни дишат?

а. близо 45%

б. близо 20%

в. близо 60%

г. близо 75%

3. Защо Африка се смята за люлката на човечеството?

а. защото континентът Африка има формата на люлка

б. защото в Африка са се развили първите хора

в. защото в Африка живеят най-много хора

4. Какво се измерва в „метър за секунда на квадрат“?

а. налягането

б. ускорението

в. честотата

5. Какво показва стойността на pH?

а. твърдостта на водата

б. киселинноста на даден разтвор

в. вискозитета на масла

г. степента на ферментация на ширата

6. Какво открива Дарвин със своята еволюционна теория?

а. че динозаврите са живели само в Африка

б. че всички живи организми имат общо родословно дърво

в. че ДНК на човека и гризачите съвпада на 89%

7. Първите бозайници са приличали на:

а. земеровки

б. плъхове

в. котки

8. Коя е единицата за електрическа мощност?
а. ом
б. волт
в. ват

9. Кое не съществува?

а. отрицателни числа

б. отрицателен заряд

в. отрицателна маса

10. Звукът разпространява ли се в течности?

а. да

б. не

11. Какво се измерва в бофорти?

а. силата на вятъра

б. количеството дъжд

в. яркостта на светлината

12. Съществуват близо 5000 вида бозайници. Най-много - една трета от тях - са:

а. гризачи

б. маймуни

в. копитни животни

13. Кой елемент се изпарява при -195,79 градуса по Целзий?

а. водородът

б. азотът

в. флуорът

г. бромът

14. Кой не е радиоактивен?

а. ванадий

б. плутоний

в. радий

г. уран

15. Защо мълниите най-често улучват високи заострени предмети или постройки?

а. отразяването на светлината там е най-голямо

б. силата на магнитното поле там е най-голяма

в. силата на електрическото поле там е най-голяма

Ще намерите отговорите на следващата страница.