1. Какво е истинското име на Пейо Яворов?

2. Съвместно с кого Христо Ботев издава през 1875 година единствената си стихосбирка?

3. Как е истинското име на Христо Смирненски?

4. Кой писател е бил министър на народната просвета в периода 1897 – 1899 г.?

5. В творчеството на кой български поет човекът се овеществява, а предметите изразяват чувства, послания, идеи, създавайки нова предметна реалност?

6. Кой български писател се крие зад името Димитър Христов Чорбаджийски?

7. Кой е най-омразният порок на Алеко Константинов, както той сам споделя в анкета пред проф. Иван Шишманов?

8. Какъв по образование е Димитър Димов?

9. За кой български роман Димитър Талев споделя, че го е чел тайно като малък в родната си Македония, защото е бил забранен?

10. Чий баща е известният възрожденски учител Ботьо Петков?

11. Каква е роднинската връзка между Петко и Пенчо Славейкови?

12. Кой български поет се крие зад името Георги Милев Касабов?

 Ще намерите отговорите на следващата страница: