Този тест ще ви позволи да установите нивото на духовното си развитие, т.е. зрелостта на душата ви. Млада ли е тя или опитна? Дали тепърва започва да изучава този сложен свят или е дошла със специална мисия да го промени и да му даде нещо, което никога досега не е имала? Опитайте се да разберете това, като направите този тест.

Нужно е просто да съберете всички цифри от рождената ви дата: например 6 април 1972г. = 6+4+1+9+7+2=29. Или пък 10 октомври 1976 г. = 10+10+1+1+9+7+6+6=43. Обърнете внимание, че денят и месецът се сумират цели, т.е. не се делят на единици и десетици, когато са двуцифрено число.

Трябва да се получи двуцифрено число, не по-голямо от 59. Ако двуцифреното число е по-голямо от 59, съберете го отново.

Ще намерите резултатите на следващата страница.